Škola korčuľovania


Škola korčuľovania je určená pre deti, ktoré sa chcú naučiť korčuľovať alebo sa zdokonaliť v korčuľovaní. 

Tieto tréningy sú zostavené z cvičení, ktoré sa realizujú zábavnou formou, tak aby dieťa čo najviac korčuľovalo.

Pokiaľ máte záujem kontaktujte p. trénera Golebiowského (+421 908 949 019).

HK SPORT TREND

Mládežnícky hokejový klub SPORT TREND Žiar nad Hronom, ktorý vznikol spolu s novým zimným štadiónom v roku 2019.
Prihláška
mladez@hksporttrend.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram