POČIATKY ĽADOVÉHO HOKEJA V NAŠOM MESTE

Nový zimný štadión v Žiari nad Hronom otváral v roku 1972 Ondrej Nepela, olympísky víťaz, no samotné počiatky nášho žiarského hokeja siahajú ešte ďalej.

 Už v roku 1950 žiarsky nadšenci založili prvé družstvo mužov, ktorí sa účastnili na rôznych súťažiach v rámci nášho okresu a kraja. Naše začiatky boli postavené na dobrovoľníckych funkcionároch a hráčoch, ktorí si všetko museli zabezpečiť sami. Prvé zápasy sa odohrali na ihrisku pri potoku, z kadiaľ bolo mužstvo nútené sa ďalšie roky presúvať po iných priestoroch. Podmienky boli v tej dobe náročné, a tak sa v roku 1966-67 mužstvo rozpadlo.

             Ďalšie oživenie žiarského hokeja prišlo vďaka hokejovému krúžku, ktorý vznikol v roku 1969. Vytvorené družstvo dorastu začalo hrať znova pravidelnú súťaž, a práve tým z veľkej časti prispelo k rozvoji hokeja v našom meste. 

             Po otvorení nového zimného štadióna v novembri 1972 boli vytvorené nové a podstatne lepšie podmienky pre vývoj hokejového klubu. Začala sa hrať súťaž na krajskej úrovni a s nastupujúcim novým trendom aj u nás začali sústreďovať svoju pozornosť hlavne na mládež. Vytvorila sa prípravka, kde sa prihlásilo až šesťdesiat detí. O tom, že to bolo dobré rozhodnutie potvrdzuje sezóna 1976-77, kedy boli naši dorastenci účastníkmi Slovenskej národnej hokejovej ligy, čo bola v histórii žiarského hokeja najvyššie hraná súťaž. 

V sezóne 1979-80 sme zaznamenali skvelé umiestnenia. Mladší žiaci získali druhé miesto za ZDŠ Zvolen a takisto aj starší žiaci sa umiestnili veľmi dobre, a to na treťom mieste. V tejto sezóne sa darilo najmä dorastencom, ktorí zvíťazili v kategórií I. triedy dorastu SSMK. O rok na to sa u nás začalo znova zakladať družstvo mužov, ktoré v ďalšej sezóne obsadilo prvé miesto v súťaži I.B triedy MK.  

             Až v sezóne roku 1997-98 bola po dlhšom čase vytvorená prípravka a do súťaže boli prihlásené všetky kategórie (mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast a muži).

             Po roku 2000 nastalo veľa zmien. Prebehla rekonštrukcia strojovne a chladiaceho systému, kde sa pri opravách vybudovala nová plocha s lešteným betónom, ktorá umožňovala využívanie štadióna aj v letných mesiacoch na iné športy. Neskôr sa začala výstavba zastrešenia zimného štadióna.

             Po rozhodnutí mesta pre veľký finančný deficit bol zimný štadión v roku 2009 zavretý, čo pozastavilo žiarsky hokej. Následne od marca 2014 začal fungovať aktívne Hokejový klub MŠK Žiar nad Hronom, vďaka ktorého činnosti a snahe sa podarilo odsúhlasenie rekonštrukcie na meste a tým aj nový štart pre nás.

Zdroj: www.hkziar.pum.sk