5. septembra 2021

Ako prebiehala individuálna diagnostika kadetov

Ako ste mohli zachytiť na našich sociálnych sieťach, pred pár dňami naši kadeti absolvovali diagnostiku s kondičným trénerom Polačkom v Kremnici. Toto testovanie je dôležitou súčasťou procesu napredovania športovca, kde sa dokážu určiť všetky silné a slabé stránky hráča, na ktorých sa dá postupne pracovať. Žiadny športovec by preto nemal podceňovať túto dôležitú súčasť jeho rozvoja.

Aby sme našim hráčom umožnili tento rozvoj, náš klub sa rozhodol spolupracovať s kondičným trénerom Michalom Polačkom, ktorý je jeden zo zakladateľov POWERPLACE, kde sme diagnostiku vykonávali. V súčasnej dobe pôsobí vo funkcii kondičného trénera vo Fortunaligovom futbalovom klube FK Pohronie, či spolupracuje individuálne s viacerými profesionálnymi extraligovými hokejistami. Sám pôsobil dlhšiu dobu vo vrcholovom športe, vďaka ktorému zužitkoval svoje skúsenosti so získaným vzdelaním v trénerskej praxi.   

Jeho projekt POWERPLACE sa zameriava na konkrétnejšiu diagnostiku schopností u športovcov a následne potom aj na nastavenie a vedenie individuálneho kondičného tréningu. „Pracovali sme už s viacerými  profesionálnymi športovcami, či už z prostredia hokeja, futbalu, lyžovania.  Snažíme sa klubom, ale aj individuálne športovcom priniesť a poskytnúť čo  najlepšie a najkomplexnejšie služby, a tým tak zvýšiť profesionalitu a efektívnosť v ich tréningovom procese a samotnom fungovaní. “ hovorí Polačko. 


Samotného kondičného trénera sme vyspovedali v pár otázkach, aby nám priblížil celú diagnostiku a samotné testovanie.

Naši kadeti pod vašim vedením absolvovali individuálnu diagnostiku hráča ako sme už spomínali, môžete nám to priblížiť?  

V druhej polovici Augusta absolvovali u nás v hale VK TRAINING parku (v  Kremnici) základné testovanie kondičných parametrov. Celkovo sme vykonali až 13 testov, prostredníctvom ktorých sme u hráčov diagnostikovali jednotlivé  rýchlostné, silové, vytrvalostné či dynamické schopnosti. Postupne sme na  diagnostickej platni pozorovali dynamiku spodnej časti tela (výška výskoku),  dĺžku obojnožného skoku a náväzné skoky. Pomocou fotobuniek sme v troch  testoch merali rýchlosť hráčov. Na zistenie silových parametrov sme použili až päť rozličných testov a na zistenie vytrvalostných schopností jeden test.  Nasledovať by malo teraz testovanie s hráčmi už priamo na ľade, kde by sme  vedeli následne porovnať výsledky rovnakých testov, no vykonané iným spôsobom, či prostriedkami, ktoré sa však už bude viac približovať k štruktúre ich športového výkonu.

Ako sa ďalej s týmito výsledkami pracuje? Čo znamenajú pre samotného  športovca?  

Testovanie by malo byť pre športovca neoddeliteľnou súčasťou. Každý človek je jedinečný, a každý z nás potrebuje na dosiahnutie cieľa svoju cestu. Z tohoto dôvodu potrebujeme zistiť a zadefinovať, ktorá bude tá správna pre každého individuálne. 

Vďaka testovaniu vieme zistiť, v akom stave sa nachádza naše telo a aká je naša východisková úroveň. Pomocou screeningových prostriedkov vieme odhaliť prípadnú disbalanciu a v príprave sa snažiť najprv o odstránenie nedostatkov (ktoré by neskôr mohli viesť v lepšom prípade k preťaženiu a následnému zraneniu) a neskôr o samotnú prípravu na sezónu, zlepšovať jeho rýchlostné, vytrvalostné, silové atd.. parametre.  

Okrem samotných čísel a výsledkov sme pozorovali, ako sa správa ich telo v  pohybe, či dokážu vykonávať pohybové vzory ako drep, ako sú na tom balančne alebo ako dokážu spracovať a vyhodnotiť následným pohybom nové  požiadavky/informácie.  

Ako často sa vykonáva táto diagnostika hráča? A v akom veku sú pre  športovca tieto testy potrebné?  

Komplexnú diagnostiku je vhodné vykonávať aspoň dvakrát do roka. Mnoho vrcholových športovcov to stihne jedenkrát po sezóne, respektíve pred  prípravou na sezónu.  

Prvým testovaním zistíme nedostatky, resp. veci na ktoré sa chceme zamerať v príprave a následným pretestovaním, alebo retestom dostávame spätnú väzbu o nastavení tréningových metód. Teda či ideme správnou cestou alebo treba niečo zmeniť, aby sme dokázali dosiahnuť cieľ.  

Čím máme viac problémov, tým častejšie je potrebné diagnostikovať.  “Otázka, aké je dôležité nezabudnúť na zdokonaľovanie hráča vo viacerých  smeroch nielen na ľade?” je veľmi dobrá a po parafrázovaní jednej štúdie, ktorá hovorí: dievčatá pred tridsiatimi rokmi prebehli dlhšiu vzdialenosť na 12  minútovom behu ako v tejto dobe chlapci v tej istej vekovej kategórii. Deti, ktoré v tej dobe nešportovali, mali výkonnosť ako deti, ktoré v tejto dobe aktívne chodia po škole na športové krúžky.  

Prajem si, aby sme dokázali mládeži vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú opäť samé chcieť stretávať na ihriskách, aby tam prirodzene zovšeobecňovali svoje pohybové schopnosti.  

Chce to ale správny príklad od nás všetkých, dospelých..  

Akú dôležitú úlohu zohráva kondičný tréner v príprave samotného  športovca?  

Úloha kondičného trénera je už dlhodobejšie veľmi dôležitá v každom  profesionálnom športovom odvetví a všade vo svete. V dnešnej dobe, kedy sa  šport a výkony stále posúvajú vpred, je funkcia kondičného trénera viac a viac neoddeliteľnou časťou prípravy každého športovca. V praxi nejde len o  diagnostiku a nastavenie kondičnej prípravy, ale aj o samotné vedenie  športovca. Ak sa chcem ako športovec dostať na profi úroveň, potrebujem spolupracovať s luďmi, ktorí mi k tomu pomôžu. Predovšetkým pomôžu v  prevencii pred zranením a v ideálnejšom prípade aj zlepšia výkon. A bez  diagnostiky to nie je možné. Rovnako, ako je dôležitá diagnostika a kondičný tréner pre športovcov, tak je  dôležitá aj pre bežných ľudí, hobby športovcov, ktorí sa snažia byť zdravší, krajší,  silnejší alebo rýchlejší. Desať ľudí môže mať rovnaký cieľ no zároveň desať odlišných ciest. Ak budú dvaja ľudia robiť rovnaké cvičenie, pre jedného to môže byť efektívne, pre druhého deštruktívne. Aj preto treba diagnostikovať.  Pozor teda na túto dobu, ktorá nám prináša mnoho odborníkov typu “kúpim si  fonendoskop - som lekár..” a my sme schopní im zveriť svoje zdravie do rúk. 

HK SPORT TREND

Mládežnícky hokejový klub SPORT TREND Žiar nad Hronom, ktorý vznikol spolu s novým zimným štadiónom v roku 2019.
Prihláška
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram