MLÁDEŽ

Hokej
HP0 – Hokejová Prípravka škôlka
HP1 – Hokejová Prípravka 1. ročník ZŠ
HP2 – Hokejová Prípravka 2. ročník ZŠ
HP3 – Hokejová Prípravka 3. ročník ZŠ
HP4 – Hokejová Prípravka 4. ročník ZŠ
MŽ – Mladší Žiaci (5. ročník a starší)

Škola korčuľovania
ŠK1
ŠK2